Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

Megóvás és javítás...

Author: Martha / Címkék:
 

A legtöbb porcelán és kerámia lemosható meleg vízzel és lágy mosószerrel, de a javított darabokat ne merítsük vízbe, mert ez gyengíti a ragasztást. Csak gyorsan mártsuk be és törölgessük meg. A nagyon finom, értékes darabok tisztításakor fektessünk frottírtörülközőt vagy gumipárnát a mosdóba, és egyenként mossuk le. A bonyolult rések tisztításakor finom ecsetet használjunk, a finom kiugrásokhoz puha rongyot.

Száradáshoz tegyük a tárgyat rongydarabra vagy papírtörülközőre, s ha kell, törölgessük szárazra. Egyenként vegyük kézbe őket, soha ne markoljunk fel többet egyszerre. Ha tároláshoz csomagoljuk, mindig tömjük ki papírral az egyes darabokat. A tárgyakat soha ne vegyük fel a fülüknél vagy a kifolyócsövüknél fogva, mert a javítás meggyengítheti őket. Figyeljünk oda, nehogy elveszítsünk olyan apróságokat, mint egy dobozfedél...

...Nagypéntek...

Author: Martha / Címkék:

 


Győri József (Lak, 1961. Nagyhét) Szőlőben c. kötetből, 90.old

EMBEREK A KERESZT ALATT

      a) TANÍTVÁNYOK  
                                    
Fogadkozók, csalatkozók,
Botránkozók, húzódozók.
Nem ezt várták.
S mikor látták
Jézust ellenség kezében:
Nem maradtak közelében.
Ámde Jézus kakasszóra
Ránézett egy tagadóra.
Így fakadt fel igaz bánat.
Lett a válasz - bűnbocsánat.

b) PAPOK, PAPOK
De ravaszok!
Arcuk sértett, szemük forog.
Azt gondolják:
Ők a szentek.
S most a Szentnek
Nekimentek.
Nem bírják az igazságot,
Külső-belső tisztaságot.
Míg áldoztak, prédikáltak,
Árulóra lestek, vártak.
Kezükben a Bibliával
Játszanak Isten Fiával.

c) PILÁTUS
Ítélkező,
Jog-ismerő,
Élet halál
Most rajta áll.
Az életet
Jaj! Nem meri
Pártolni. Ha követeli
A vad tömeg, ő mos kezet,
Aláírja a levelet:
Megölhető. Menti magát.
Elveszti az élet urát.

d) A VITÉZEK
Ők szegények - nagy legények!
Gúnyra bátrak és vitézek.
Ó, ha tudnák, hogy kezökben
Ég ura áll ember-testben,
Hogy esnének arcra-térdre!
Ó bűnvakság szörnyűsége!

e) A TÖMEG
Zúg a tömeg: feszítsd, öljed!
Ne kíméljed, csak gyötörjed!
Kellett addig, amíg adott
Egészséget, jó falatot.
De ha jön a kereszthalál,
A tömegnek nem imponál.
Lesz belőle látványosság,
Gyilkosoknak tor, mulatság.
Káromlások és szidalmak
Mind őt érik, mind ráhullnak.

f) JÚDÁS
Pénzre vágyott. Most elérte.
Most elérte. Mit nyert véle?
Mintha átkos lánggal égne
Mind a harminc ezüst pénze.
Jézus bére! nem bír véle!
Szörnyű halál lesz a vége.
Ítéletes Jézus vére,
Közelsége.

g) A MEGTÉRŐK
Mind férfiak, mind erősek,
Mind okosak, de szegények.
Szegények és elesettek.
De némelyek feleszmélnek.
Őrá néznek, s újra élnek.
- Emlékezzél -, szól egy fogoly,
Amikor majd uralkodol,
Hogy ott legyek. Jézus felel:

Bizony, még ma velem leszel.
Halálkínok fájdalmára
Ráömlik a Menny sugára.
És felkiált egy katona:
Ez az ember, Isten Fia!
Nem számít a közvélemény:
Térdre hull a kereszt tövén.

h) AZ EGYÜTTÉRZŐK
Mikor minden csepp vér kifoly,
Elvérzik a három fogoly,
Akkor József s Nikodémus
Előállnak: ez a Jézus
Mi halottunk. Elvisszük Őt,
Mert hisszük, hogy a temetőt
Nem érte még soha-soha
Ilyen drága, dicső csoda,
Mint majd harmadnap reggelen,
Amikor az Úr megjelen -
Nem véresen, nem gyászosan,
De győztesen, hatalmasan.

i) VALLOMÁS
Emberek a kereszt alatt. . .
Közöttük látom magamat.
S míg bírák, papok, vitézek,
A tömegek, ifjak, vének
Egyre zúgnak és ítélnek,
Én az Úrtól egyet kérek:
Csendesíts el
S élő hitte
Taníts látnom keresztedet,
Segíts vinnem keresztemet.
Csendes szívvel,
Élő hittel
Vallhassalak itt Tégedet,
Elérjem örökségedet.
   

2011. áprlis 13... 20 éve mentél el..

Author: Martha / Címkék:


Fagyos dermesztő napokon
valakitől kapj mindig meleg szavakat.
Sötét éjszakáidat telihold világítsa meg,
és járható út vezessen mindig házadig,
s örök hazádig.

...köszönöm hogy otthonom voltál...

Author: Martha / Címkék:


Magyar Rózsa: Szülőfalum

Kicsiny falucskában születtem én,
Ott ahol a templomtorony is vén.
Anyám és apám is ott nevelkedett,
Kopott falai közt kezdődött az élet.

Szülőfalum sosem feledlek én,

Hisz ott nőttem fel, ott éltem én.
Déli harangszó, öröm és bánat,
Szívemben minden emlék megmarad.

Tornácos házunkban bölcsőm ringott,

Hol néhány gólya még fészket is rakott.
Elsodort az élet, elsodort az ár,
De köszönöm, hogy otthonom voltál!

Related Posts with Thumbnails

Keresés ebben a blogban

Rendszeres olvasók