Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

Rózsacsodák

Author: Martha / Címkék:


 A margitszigeti apácák sokat gyönyörködtek Szent Dorottya rózsacsodájában. Magyarul a Cornides-kódex őrizte meg ezt a legendát Ráskai Lea valamikor 1514–1519 között rajzolt írásában. Dorottya, mikor Fabricius fejedelem halállal fenyegette meg, késznek jelentkezett szenvedni Krisztusért, jegyeséért, kinek kertjében rózsát, almát szedve fog vigadni örökké. E mondására célozva szólította fel őt gúnyosan Theophilus, a főitélőmester, mikor Dorottyá-t a nyakvágó helyre vitték: „hogy őneki küldene az ő jegyesének kertéből rózsákat és almákat.” A szűz fogadá, hogy megküldi. Mikor a nyakvágó előtt lehajtá fejét, íme jelenék neki egy gyermek, „ki vala bársonnyal megöltöztetett, mezéjtelen lábakkal és vala szép fodros haja, kinek ő ruháján valának aranyos csillagok, hozván ő kezében kosárkát három rózsákkal és három almákkal”. „Kérlek én uram, – szólt hozzá Dorottya – hogy vigyed ezeket a rózsákat és az almákat ez kosárkában Theophilus-nak”. Ekkor a nyakvágó elvágta Szent Dorottya fejét. Theophilus pedig áll vala ez időben a fejedelem palotájában; megjelenék neki a fent mondott gyermek, s félre hívá őt, mondván: „ez rózsákat az almákkal küldette neked az én Dorottya hugom”. Elálmélkodik e nagy csoda láttára Theophilus, megkeresztelkedik, dicsőítvén Dorottya istenét, ki február havában rózsát, almát küldhet, akinek akarja, s szerzett igen szép éneket Isten és Szent Dorottya dicséretére e rózsáknak csodáiról. Ezért hord rózsakoszorút a fején Szent Dorottya a Herencséni-család címerében

Esküvői album /7-12 oldal/

Author: Martha / Címkék:

Scrapbook Napközi /Mini album/

Author: Martha / Címkék:

Régi vágyam teljesült, amikor Gigiék meghirdették 1 héten át tartó Scrapbook Napközi tamatikájában a 'minalbum készítés' fortélyait...
Voltunk jó sokan...
Háromféle albumkészítésből választhattunk - a sláger a 'doboz formátumú' album volt...
A nyár folyamán már kattogtattam unokámról ~kerti slággal locsolós, fagyizós maszatos, zuhanyzós képeket~
Éppen elérkezett az ideje hogy rendezgessem őket...
Kiváló alkalomnak ígérkezett ez a mini-tanfolyam...
Sablonokkal dolgoztunk, választhattunk 3 db szép papírt hozzá...

~Capella puccini
~Capella aria
~Ooh La La "Frivolous" kétoldalú papírt választottam

Ooh La La másik oldalán méhsejt minta található ~címszavakban ezekbe kerültek a nyárra- élményekre vonatkozó kommentek...


4. Befejező modul /Heidi/

Author: Martha / Címkék: ,


Negyedik modul: Végső simítások

A személyes stílus kialakítása - szeretem a klasszikus díszítőelemeket alkalmazni ~csipke, szépia fotó, indák minden mennyiségben~

Azt hittem többek között én is hogy ezen a 'Watercolor Rainbow' "Precious Morning" papíron már minden kész csak a képeket kell felhelyezni...
"Blushing Fuchsia" papírral kiegészülve ez lett a végeredmény...

A nyáron kis időutazást tettem a 'fotók' 'szépia' világában kisunokám és egy két otthoni berendezési tárgy segítségével készítettem a fotókat...

Az alapfokú tanfolyam a mai nappal véget ért ...
de most kezdődik a nagybetűs Scrapbook-élet a haladó és online tanfolyamokon még nagyon sokat lehet elsajátítani...


Rózsamotívum...

Author: Martha / Címkék:

Az iparművészeti rózsa-motívumnak a festészetre is hatása volt, ahol a festő rózsát akart festeni és nem jutott más modellhez, ott egyszerűen átvette az iparművészeti rózsamotívumot. Még Clusius pannóniai flóraművének rózsaképein is meglátszik, hogy a fametsző nem tudott szabadulni az iparművészeti rózsa-motívum hatása alól, a rózsaszirmok szélének behajlása nagyon „bádogszerű”.

A rózsamotívum elterjedt természetesen a templomokban is és megjelent a templomi bútorokon is. Mint díszt gyakran faragták a rózsamotívumot a gyóntatószékek csúcsára is. Sőt a szigorú VI. Hadriánus pápa hivatalosan is elrendelte a gyóntatószékeken ennek a motívumnak ilyetén használatát. Ebben rejlik a magyarázata a sub rosa kifejezésnek. Sub rosa közölni valakivel valamit, annyi, mint gyónási titokként bízni rá közlésünket.

Mindezek egyszersmind megvilágítják, miként kell értelmeznünk a pápai aranyrózsát. Körülbelül ugyanúgy, mint az Isten fáját. Csakhogy az aranyrózsa magát Krisztust, a királyt képviselte és hivatalos megnyilatkozása volt a középkori virágkultusznak. De lényege ugyanaz, vagyis a vallásos erő, a legfőbb erő, amely a lélek leghatalmasabb orvossága. Mondhatnók, a lelki világba emelt gyógynövényrózsa.

És ezzel elérkeztünk a rózsakultusz legszebb termékeihez, a rózsacsodákhoz, amelyek a középkori legendákban nagy szerepet játszanak. Emléküket legszebben őrzi mind mai napig az „ezeréves” rózsatő Hildesheimban a kolostor udvarán

Rózsakultusz

Author: Martha / Címkék:

A magyarságnak legkedveltebb virága a rózsa és a liliom. Ennek a két virágnak a neve áll a magyarság virágkultuszának élén s ez a két virágnév uralkodik a magyarság virágkultuszában az ezeréves magyar történelem egész folyamán. És ezt a két virágnevet jellemző módon éppen a Capitulare kerti növényneveinek is élén olvassuk. Ennél nem kell alaposabb bizonyíték ahhoz, hogy a magyarság virágkultusza teljesen keresztény és középkori eredetű és hogy a magyarság virágkultuszának első színhelyét a középkori kolostorkertben kell keresnünk. A kolostorkertben került a magyarság mai hazájába a rózsa és a liliom s a kereszténységgel a magyarság szívébe. Ezért latin szó a két legnépszerűbb és legtöbbet emlegetett magyar virág neve s ezért központja ez a két virág a virágkultusznak a világ egész keresztény kultúrterületén.

A virágkultusznak s a rózsának és liliomnak sokkal régibb időkben kezdődött a kerti története, mint amilyen idős a kolostorkert és a keresztény egyház. Sőt a pogány Róma virágkultuszával szemben, amelynek központja a rózsa volt, az első századokban az elnyomott kereszténység bizonyos ellenállást fejtett ki. Például a puritán Tertullianus, az első nagy latin egyházatya, aki sok értekezést írt a kereszténység napi kérdéseiről, erős szavakkal ostorozta a koszorúk és fűzérek használatát, Clemens püspök pedig egyenesen bűnnek minősítette a rózsadíszt.

Esküvői-album 1-6 oldal

Author: Martha / Címkék:


Tündérujjú - Timcsoca jobbnál-jobb ötleteivel hetenként 3 alkalommal kapjuk egy zárt fórumban az utasításokat, hol milyen technikát alkalmazzunk.

Ebben az albumban szüleim menyegzőjétől- lányaim esküvőjéig vezetem végig a kedves látogatót. Az esküvőt megelőző ifjúkori-képek, eljegyzési képek is helyet kaptak.

A többiek már a 9. oldalnál tartanak én ma fejeztem be a 6. oldalamat - a nyári elfoglaltságok és az unokázás miatt haladok döcögősebben, meg persze először készítek albumot...

Remélem a következő Timcsoca tanfolyam-ig elkészülök vele...

Myspace Comments
Bible Verse Graphics - Myspace 2.0 Layouts

Related Posts with Thumbnails

Keresés ebben a blogban

Rendszeres olvasók